กรอกรหัสติดตามพัสดุที่นี่

เช็คพัสดุแฟลช เอ็กซ์เพรสTracking
การุณาตรวจสอบรหัสพัสดุก่อนกรอกให้ถูกต้อง
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

วิธีเช็คพัสดุมีดังนี้
1.เลือกขนส่งให้ตรงกับพัสดุของท่านเช่น ไปรษณีย์ไทย เคอรี แฟลชเอ็กเพรส นินจาแวน เจแอนด์ที และอื่นๆ
2.กรณีไม่พบสถานะพัสดุ ให้เช็คว่าหมายเลขพัสดุหรือขนส่งที่เลือกถูกต้องหรือไม่ แล้วเช็คอีกครั้ง
3.ข้อสังเกตุพัสดุมีดังนี้ kerry ส่วนมากจะขึ้นต้นด้วย SHP ,ไปรษณีย์ไทย ขึ้นต้นด้วย EN RR EM แฟลชเอ็กเพรส ช้อปปี้ ขึ้นต้นด้วย TH เป็นต้น
4.สำหรับพัสดธรรมดาของไปรษณีย์ไทยที่ขึ้นต้นด้วย P เช่น PC PR จะเช็คออนไลน์ไม่ได้
5.กรณีมีข้อสังสัยอื่นๆ สามารถคุยกันได้ที่เว็บบอร์ด คลิ๊กที่นี่ เว็บบอร์ดเช็คพัสดุ

บริการใดบ้างที่สามารถตรวจสอบสถานะการฝากส่งได้และมีวิธีการตรวจสอบสิ่งของที่ฝากส่งได้อย่างไร
บริการที่รองรับการตรวจสอบสถานะ Tracking
- EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ
-ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ
-eCo-Post ส่งประหยัดในประเทศ
-Logispost ในประเทศ
-EMS World ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
-Courier Post ระหว่างประเทศ
-ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ
-พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
-Logispost ระหว่างประเทศ
-ไปรษณีย์รับประกันระหว่างประเทศ
-E-packet ระหว่างประเทศ
-เก็บเงินที่อยู่ผู้รับ (COD)

ถ้า EMS ส่งถึงผู้รับปลายทางล่าช้า / EMS สูญหาย / สิ่งบรรจุภายในสูญหาย / สิ่งบรรจุภายในเสียหาย
ปณท จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรบ้าง
- EMS ในประเทศ มีการรับประกันเวลานำจ่ายให้แก่ผู้รับ หากตรวจสอบพบว่า EMS ดังกล่าวเกิดความล่าช้าในเส้นทางไปรษณีย์
ปณท ยินดีคืนค่าฝากส่ง EMS ในประเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ แต่ถ้า EMS ดังกล่าวเกิดสูญหาย
ปณท ยินดีชดใช้ ค่าเสียหายตามมูลค่าจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ยกเว้น EMS รับประกัน ปณท จะชดใช้ตามวงเงินที่รับประกันไว้

- กรณีสิ่งบรรจุภายในสูญหายหรือเสียหาย เมื่อผู้รับได้รับขอให้รีบแจ้งให้ ปณ. ที่นำจ่ายทราบภายใน 24 ชม.
จากนั้นขอให้ติดต่อผู้ฝากส่งเพื่อให้ผู้ฝากส่งทำเรื่อง ร้องเรียนที่ ปณ.ต้นทาง
เมื่อดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหากพบว่าเกิดการ สูญหายหรือเสียหายในเส้นทางไปรษณีย์
ปณ.ต้นทาง จะแจ้งให้ผู้ฝากมาติดต่อรับเงิน ชดใช้ค่าเสียหาย
(สิทธิ์ในการรับเงินชดใช้จะเป็นของผู้ฝากส่ง หากผู้รับประสงค์ จะเป็นผู้รับเงิน
ผู้ฝากส่งจะต้องทำหนังสือโอนสิทธิ์การรับเงินชดใช้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ปณ.ต้นทาง ที่ผู้ฝากส่งแจ้งเรื่องร้องเรียนในครั้งแรก)

มาตรฐานการจัดส่งสิ่งของธรรมดาและ EMS แตกต่างกันอย่างไร

พื้นที่การนำจ่าย จดหมายธรรมดา   EMS ในประเทศ **
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 1 – 2 วัน วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 12.00 น. 
หรือ 16.30 น.
พื้นที่กรุงเทพฯ-ภาคอื่น,
ภาคอื่น-กรุงเทพฯ
ภายใน 3 – 4 วัน วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
พื้นที่ปลายทางภาคเดียวกัน ภายใน 2 – 3 วัน วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
พื้นที่ปลายทางอื่นๆ ภายใน 3 – 5 วัน ภายใน 2 – 3 วัน 
ไม่เกิน 16.30 น.
** หมายเหตุ : ระบุเงื่อนไขเวลาฝากส่งนับจากวันที่รับฝาก

ระบบ Track and Trace สามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของประเภทใดได้บ้าง
ระบบ Track and Trace เป็นระบบติดตามและตรวจสอบสถานะของสิ่งของที่ฝากส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งบริการที่สามารถตรวจสอบได้คือ
- ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS ในประเทศ)
- ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียนในประเทศ (Registered)
- โลจิสโพสท์ (Logis Post)
- ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World)
- พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (International Parcel)