31.2 C
Bangkok, TH
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 6, 2021

เช็คพัสดุส่งไปต่างประเทศ

หากสิ่งของอยู่ระหว่างการขนส่ง ยังไม่ถึงประเทศปลายทาง หรือหากประเทศปลายทาง ยังไม่บันทึกแลกเปลี่ยนข้อมูลเข้ามาในระบบ จะยังไม่พบสถานะเพิ่มเติมใดๆ   หรือท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้จากเว็บไซต์ประเทศปลายทาง

LIFESTYLE

TECHNOLOGY

LATEST NEWS

ค่าส่ง EMS

       ค่าส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS): กรุงเทพฯและปริมณฑล(รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 1,2,7 ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1 วัน ),ต่างจังหวัด 2 -3 วันทำการ และสามารถเช็คสถานะของพัสดุได้ น้ำหนักสินค้า ค่าส่ง (บาท) 0 - 20 กรัม 32 20 - 100 กรัม 37 100 - 250...

ส่งรถมอเตอร์ไซค์ทางรถไฟ

รถจักรยานยนต์ อนุญาตให้นำไปกับขบวนรถโดยสาร และรถรวมทุกขบวน โดยเสียค่าระวาง ดังนี้ ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี : ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าขนขึ้น 80 บาท + ค่าขนลง 40 บาท ขนาดเกิน 125 ซีซี : ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 500 บาท + ค่าขนขึ้น 100 บาท + ค่าขนลง 60 บาท

เช็คพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการส่ง EMS เพราะสิ่งของมีมูลค่าไม่สูงมากพอ ที่จะจ่ายค่าบริการในอัตราสูง และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการของคู่แข่งที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดค่าบริการมากกว่าความเร็ว ด้วยบริการไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่ประหยัด

POPULAR ARTICLES

บริการคูเรียร์โพสต์ (Courier Post)

บริการที่ได้มาตรฐานสากล เช่น มีการดำเนินผ่านพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ มีบริการ On Demand Delivery (ODD) ที่ผู้รับสามารถเลือกรูปแบบการนำจ่ายได้ (เวลา /สถานที่) และการนำจ่ายถึงผู้รับในปลายทางต่างประเทศแบบ Door to Door

ส่งรถมอเตอร์ไซค์ทางรถไฟ

รถจักรยานยนต์ อนุญาตให้นำไปกับขบวนรถโดยสาร และรถรวมทุกขบวน โดยเสียค่าระวาง ดังนี้ ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี : ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าขนขึ้น 80 บาท + ค่าขนลง 40 บาท ขนาดเกิน 125 ซีซี : ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 500 บาท + ค่าขนขึ้น 100 บาท + ค่าขนลง 60 บาท

พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

 บริการจัดส่งสิ่งของไปต่างประเทศลักษณะเป็นหีบห่อในราคาประหยัด ด้วยมาตรฐานการนำจ่ายแน่นอน พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน และ เว็บไซต์

LATEST REVIEWS

ไปรษณีย์รับประกันระหว่างประเทศ

 สำหรับบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่เปิดให้บริการ ได้แก่ บริการอีเอ็มเอสเวิลด์ (EMS World) เป็นบริการจัดส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม แบบเร่งด่วนใน 3-7 วันไปยังปลายทางทั่วโลก กว่า 94 ประเทศ บริการโลจิสโพสต์เวิลด์ (Logispost World) จัดส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักหรือบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 20-200 กิโลกรัมไปยังปลายทาง 32 ประเทศ