นำเข้าและส่งออก (หากมี)
ภาระผูกพันในการจัดส่งรายละเอียดการบริการบริการ
1-3 วันทำการจัดส่งเร็วที่สุดใน 08:00UPS Worldwide Express Plus
1-3 วันทำการจัดส่งโดยปกติภายใน 10:30 หรือ 12:00 เที่ยงวันUPS Worldwide Express
1-3 วันทำการจัดส่งภายในสิ้นสุดวันUPS Worldwide Express Freight
1-3 วันทำการจัดส่งภายใน 12:00 เที่ยงวัน หรือ 14:00 ขึ้นอยู่กับรหัสไปรษณีย์ปลายทางUPS Worldwide Express Freight Midday
1-3 วันทำการจัดส่งภายในสิ้นสุดวันUPS Worldwide Express Saver
3-5 วันทำการจัดส่งภายในสิ้นสุดวันUPS Worldwide Expedited
การจัดส่งระหว่างประเทศสำหรับเอกสารหรือพัสดุที่มีความสำคัญกับ UPS

.

เช็คพัสดุ ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ

 คูเรียร์โพสต์.Courier Post

เป็นบริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศมาตรฐานสากล ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และพัสดุ สิ่งของ น้ำหนักสูงสุดที่ฝากส่งได้ คือ 30 กิโลกรัมพร้อมทั้งมีบริการผ่านพิธีการศุลกากร ณ ประเทศต้นทางและปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ โดยผู้รับปลายทางจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี (ถ้ามี) และมีบริการ On Demand Delivery (ODD) ที่ผู้รับสามารถเลือกรูปแบบการนำจ่ายได้ (เวลา/สถานที่) และนำจ่ายถึงผู้รับในประเทศปลายทาง แบบ Door to Door อีกทั้งผู้ส่งยังสามารถติดตามและตรวจสอบเช็คสถานะสิ่งของได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านสมาร์ทโฟน บนแอปพลิเคชัน Track & Trace และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th บริการคูเรียร์โพสต์ เปิดบริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 1,168 แห่ง ทั่วประเทศทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด.

บริการ EMS World เป็นบริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศในรูปแบบเอกสาร และพัสดุ สิ่งของโดยสามารถติดตามสถานะได้ตลอด 24 ชม. ครอบคลุม 95 ประเทศ (106 ปลายทาง) ทั่วโลก  น้ำหนักสูงสุด 30 กิโลกรัม อัตราค่าบริการแบบ Net Price ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ และ รวมถึงคิดอัตราค่าบริการตามน้ำหนัก (Weight) เท่านั้น (ไม่มีการคิดราคาตาม Dimension หรือขนาด).

กรณีต้องการส่งแบบด่วนพิเศษ 1-3 วัน สามารถใช้บริการ Ups ,FedExและ Dhl Express

การจัดส่งพิเศษให้บริการโดยขนส่งเอกชนระดับโลก

EMS One Price เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ e-Commerce และนักท่องเที่ยวโดยลูกค้าสามารถส่งสิ่งของโดยใช้ซองหรือกล่องที่ ปณท จัดทำขึ้นตามขนาดและน้ำหนักที่กำหนด โดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายที่ต้องการความสะดวกและประหยัดในการส่งไปต่างประเทศด้วยราสุทธิไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ Smart Phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track & Trace และเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th.

We were exhausted after a long day of travel, so we headed back to the hotel and crashed. I had low expectations about Sofia as a city, but after the walking tour I absolutely loved the place. This was an easy city to navigate, and it was a beautiful city – despite its ugly, staunch and stolid communist-built surrounds. Sofia has a very average facade as you enter the city, but once you lose yourself in the old town area, everything changes.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Standard Delivery Shopee เช็คพัสดุ
Logo
SEARCH ป้อนคำที่ต้องการค้นหา
Enable registration in settings - general