ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS)

0
2867

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS)
คือ บริการจัดส่งเอกสาร สิ่งของ และพัสดุภายในประเทศแบบด่วนพิเศษ (EMS) น้ำหนักฝากส่งต่อชิ้นสูงสุด 20 กิโลกรัม มั่นใจได้ด้วยระบบการจัดส่งแบบพิเศษที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้สามารถส่งของได้ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา ถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย หมดห่วงระหว่างขนส่งด้วยระบบการติดตามและตรวจสอบพัสดุที่ฝากส่งซึ่งพร้อมให้ติดตามได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ติดตามการจัดส่งผ่านมือถือ smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track & Trace หรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
เลือกซองหรือหีบห่อให้เหมาะสมกับสิ่งของที่ต้องการจัดส่ง ถ้าเป็นสิ่งของที่แตกหักได้ง่าย สามารถเลือกซองหรือหีบห่อแบบกันกระแทกได้
ปิดผนึกให้แน่น จ่าหน้าซองให้ชัดเจนโดยไม่ลืมรหัสไปรษณีย์ จากนั้นมัดหรือรัดให้แน่นในกรณีที่เป็นกล่องพัสดุ
แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ว่าต้องการส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) และยื่นบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่จะคิดราคาตามน้ำหนัก
เมื่อได้ใบเสร็จมาแล้ว ให้เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน รหัสจัดส่งสามารถนำไปตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้

เงื่อนไขการให้บริการส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS)
บริการจัดส่งเอกสาร สิ่งของ และพัสดุภายในประเทศแบบเร่งด่วน รวดเร็ว ทันเวลา มั่นใจได้ด้วยระบบการจัดส่งแบบพิเศษ
น้ำหนักฝากส่งต่อชิ้นสูงสุด 20 กิโลกรัม
ระยะเวลาการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS)
ส่งภายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ) ถึงปลายทางวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 12.00 น. หรือ 16.30 น.
ส่งจากพื้นที่กรุงเทพฯ-ภาคอื่น หรือ ภาคอื่น-กรุงเทพฯ ถึงปลายทางวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
ส่งภายในพื้นปลายทางภาคเดียวกัน ถึงปลายทางวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
ส่งจากภาคอื่นถึงพื้นที่ปลายทางอื่นๆ ถึงปลายทางภายใน 2 – 3 วัน
เวลาทำการไปรษณีย์ไทย
ทั่วไปเปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น.
วันเสาร์ 09.00 น. – 12.00 น.
ปิดทำการวันอาทิตย์
บางสาขามีเวลาเปิด-ปิดทำการต่างกัน สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.thailandpost.co.th/un/article_detail/product/121/5750


ติดตามสถานการณ์จัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตรวจสอบสถานะการจัดส่งจดหมาย สิ่งของ และพัสดุแบบด่วนพิเศษ (EMS) ได้อย่างง่าย ๆ และมั่นใจด้วยระบบ Track & Trace ติดตามสถานะการจัดส่งผ่านมือถือ smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track & Trace หรือที่ http://track.thailandpost.co.th/ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง