พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

รายละเอียด :
บริการจัดส่งสิ่งของไปต่างประเทศลักษณะเป็นหีบห่อในราคาประหยัด ด้วยมาตรฐานการนำจ่ายแน่นอน พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th 

เงื่อนไข :

สามารถฝากส่งส่งสิ่งของด้วยน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง) สอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์

จุดให้บริการ: ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

รายละเอียด :
บริการจัดส่งสิ่งของไปต่างประเทศลักษณะเป็นหีบห่อในราคาประหยัด ด้วยมาตรฐานการนำจ่ายแน่นอน พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th 

เงื่อนไข :

สามารถฝากส่งส่งสิ่งของด้วยน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง) สอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์ จุดให้บริการ:ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

อัตราชดใช้ค่าเสียหาย :

การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์ เท่ากับจำนวนเงินชดใช้ค่าเสียหายต่อห่อ + จำนวนเงินชดใช้ค่าเสียหายต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ไม่รวมค่าฝากส่ง โดยค่าชดใช้เป็นไปตามที่ ปณท กำหนด

*** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์ภัยพิบัติ อาจมีผลกระทบกับมาตรฐานจัดส่งในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ***

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Standard Delivery Shopee เช็คพัสดุ
Logo
SEARCH ป้อนคำที่ต้องการค้นหา
Enable registration in settings - general