เช็คพัสดุธรรมดา PC

0
103875

เช็คพัสดุธรรมดา PC ได้ที่นี่

บริการพัสดุไปรษณีย์แบบธรรมดา ยังไม่สามารถตรวจสอบผลการนำจ่ายผ่านทางระบบ Track&Trace ได้ เนื่องจากบันทึกสถานะการนำจ่ายทางระบบเอกสาร(Manual) เท่านั้น ซึ่งระยะเวลาส่งถึงปลายทางประมาณ 4-7 วันทำการ หากปลายทางยืนยันไม่ได้รับและเกินกว่า 7 วันแล้ว  โปรดแจ้งข้อมูลประกอบการสอบสวน ดังนี้ค่ะ
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. ชื่อ – ที่อยู่ ผู้ส่งและผู้รับ
3. รายละเอียดสิ่งบรรจุภายในและมูลค่า

สอบสวนผ่านไปรษณีย์ที่จัดส่ง หรือโทรรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.1545