ส่งรถมอเตอร์ไซค์ทางรถไฟ

0
9003

ส่งรถมอเตอร์ไซค์ทางรถไฟได้ที่นี่

ส่งมอร์เตอร์ไซท์ไปทางรถไฟ จะราคาประหยัดกว่าส่งไปกับไปรษณีย์นะครับ    รถจักรยานยนต์ อนุญาตให้นำไปกับขบวนรถโดยสาร และรถรวมทุกขบวน โดยเสียค่าระวาง ดังนี้
ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี : ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าขนขึ้น 80 บาท + ค่าขนลง 40 บาท
ขนาดเกิน 125 ซีซี : ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 500 บาท + ค่าขนขึ้น 100 บาท + ค่าขนลง 60 บาท

ขั้นตอนการใช้บริการมีดังนี้
1. นำ รถจักรยานยนต์  ที่ต้องการใช้บริการส่งไปที่สถานีรถไฟต้นทาง
2. ซื้อตั๋วรถไฟ เเละเเจ้งเจ้าหน้าที่ช่องขายตั๋วว่ามีสัมภาระเป็นมอเตอร์ไซค์
3.ไปที่ห้องส่งพัสดุ นำเอกสารที่เตรียมมาเช่น ทะเบียนรถ, บัตรประชาชน
4.ชำระค่าบริการค่ายกขึ้น-ลงตามเรตของ ซีซีที่กำหนด

ขนาด และน้ำหนักที่สามารถนำติดตัวไปได้ , ค่าระวางจักรยานยนต์ และค่าระวางสิงมีชีวิต


สัมภาระ
 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. หัตถภาระ คือ ถุงย่าม ห่อผ้า กระเป๋าถือ หีบหรือกระป๋องทุกชนิด ซึ่งผู้โดยสารนำไปในห้องรถโดยสารสำหรับใช้สอยเอง หรือเพื่อความสะดวก
2. ครุภาระ คือ สรรพสิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิด ซึ่งผู้โดยสารอจากนำไปในรถภาระ

อนุญาตให้นำสัมภาระไปพร้อมกับตัวผู้โดยสาร ในขบวนรถต่าง ๆ ได้
1. สัมภาระที่มีขนาดไม่เกินกว่า 50 x 50 x 50 ซม. หรือสัญฐานอย่างอื่นที่ไม่เกินปริมาตรเดียวกัน
2. สัมภาระที่ไม่ใช่วัตถุที่ไวไฟหรือเป็นสิ่งอันพึงรังเกียจ หรือสิ่งของส่งกลิ่นรุนแรง หรืออาจเปรอะเปื้อนทำความเสียหายแก่ส่วนประกอบรถ หรือต่อบุคคล หรือสิ่งของของผู้โดยสารอื่น
3. สามารถเก็บในที่วางของหรือใต้ม้านั่งได้โดยเรียบร้อย หากเป็นรถที่ไม่มีที่วางของหรือชั้นวางของก็อนุโลมให้วางไว้ข้างที่นั่งในส่วนที่เป็นสิทธิของแต่ละคน (ตรงกับที่นั่งแต่ละคน) แต่ไม่ให้ล้ำเข้าไปในช่องทางเดินเกินจนไปปิดกั้นช่องทางเดินโดยสิ้นเชิง หรือกีดขวางการใช้สิทธิของผู้โดยสารอื่น และต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญกับผู้โดยสารอื่น

น้ำหนักที่ยกเว้นค่าระวาง กรณีนำไปกับขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถรวม ขบวนรถพิเศษโดยสาร และขบวนรถดีเซลรางที่เดินนอกเหนือ
จากขบวนรถชานเมือง ( ต่อ 1 ท่าน ) ชั้นที่ 1 ไม่เกิน 50 กิโลกรัม ชั้นที่ 2 ไม่เกิน 40 กิโลกรัม ชั้นที่ 3 ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ( เด็กในเกณฑ์เสียค่าโดยสาร อนุญาตให้นำไปครึ่งหนึ่งของอัตรา )

กรณีนำไปกับขบวนรถดีเซลรางชานเมืองที่ตั้งต้น และสุดปลายทางอยู่ภายในระหว่างสถานี กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ , กรุงเทพ – แก่งคอย – กรุงเทพ , กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ , กรุงเทพและธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรีและกรุงเทพ ผู้ใหญ่ และเด็กในเกณฑ์เสียค่าโดยสาร อนุญาตให้นำไปได้ไม่เกินท่านละ 15 กิโลกรัม การรถไฟฯ อนุญาตให้คนพิการนำรถเข็นซึ่งใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวเป็นสัมภาระติดตัวเดินทางไปกับขบวนรถโดยสารได้ โดยไม่ต้องเสียค่าระวางใด ๆ

รถจักรยานยนต์ อนุญาตให้นำไปกับขบวนรถโดยสาร และรถรวมทุกขบวน โดยเสียค่าระวาง ดังนี้
ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี : ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าขนขึ้น 80 บาท + ค่าขนลง 40 บาท
ขนาดเกิน 125 ซีซี : ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 500 บาท + ค่าขนขึ้น 100 บาท + ค่าขนลง 60 บาท

อัตราค่าบริการของการขนส่งมอเตอร์ไซค์

สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ สามารถนำไปกับขบวนรถโดยสาร โดยจะต้องเสียค่าระวาง ตามอัตราที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยแยกตาม cc เครื่องยนต์ ดังต่อไปนี้เลยครับ

รถมอเตอร์ไซค์ขนาดไม่เกิน 125cc
– ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าขนขึ้น 80 บาท + ค่าขนลง 40 บาท

รถมอเตอร์ไซค์ขนาดเกิน 125cc
– ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 500 บาท + ค่าขนขึ้น 100 บาท + ค่าขนลง 60 บาท

และนอกจากนี้ การขนส่งก็จะมีรายละเอียดแยกไปตามประเภทของรถไฟได้อีก 2 ประเภท ดังนี้

กรณีนำไปกับขบวนรถธรรมดา และขบวนรถดีเซลรางอื่น ๆ
– น้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม >> ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + (จำนวนกลุ่ม x 20)

– น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม >> ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + (5 x 20) + (จำนวนกลุ่มที่เกิน 100 กิโลกรัม x 3)

กรณีนำไปกับขบวนรถด่วน รถเร็ว และขบวนรถพิเศษโดยสาร
– น้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม >> ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + (จำนวนกลุ่ม x 30)

– น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม >> ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + (5 x 30) + (จำนวนกลุ่มที่เกิน 100 กิโลกรัม x 40)

*จำนวนกลุ่ม คือ น้ำหนักของสัมภาระ ซึ่งการรถไฟฯ แยกเป็นส่วน ๆ ละ 20 กิโลกรัม ต่อ 1 กลุ่ม เช่น 60 กิโลกรัม จะคิดเป็น 3 กลุ่ม

  ตัวอย่างการส่ง เริ่มจากดูที่ขนาดของรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 125cc น้ำหนักรถอยู่ที่ประมาณ 105 กิโลกรัม แสดงว่าจะต้องเสียค่าระวางรวมขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 650 บาท คำนวณจาก (ค่าธรรมเนียม 400 บาท) + (ค่าขนขึ้น 80 บาท) + (ค่าขนลง 40 บาท) + (ค่าระวางรวมขั้นต่ำ ประมาณ 130 บาท มาจาก การคิดที่น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม = ค่าระวาง* + (5 x 20) + (1 x 30)