ส่งพัสดุราคาสูงมีภาษีหรือเปล่า

0
1148

ส่งพัสดุราคาสูงมีภาษีหรือเปล่า

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าภาษีอากรแม้ซื้อสินค้าออนไลน์เนื่องจาก
โดยปกติภาษีอากรจะไม่ถูกรวมอยู่ในราคาสินค้าที่คุณจ่ายเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์และอาจไม่รวมอยู่ในค่าขนส่งที่คุณจ่ายให้ผู้ประกอบการออนไลน์
เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์สินค้าบางอย่างอาจไม่ได้มาจากประเทศที่คุณอยู่อาศัย ดังนั้นจึงมีการเก็บภาษีซึ่งจำนวนภาษีอากรจะขึ้นกับสินค้าที่ข้ามแดน
เมื่อสินค้าไม่ได้อยู่ในประเทศ หรืออยู่ในเขตศุลกากรที่กำหนดไว้ เช่นสหภาพยุโรป ท่านจะต้องจ่ายค่าภาษีอากรซึ่งกรมศุลกากรเห็นว่าเหมาะสม
เพื่อให้พนักงานขนส่งสินค้าของดีเอชแอลจัดส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันรวดเร็วเมื่อสินค้าเข้ามาในประเทศ ดีเอชแอลจะดำเนินการออกของแทนท่านและจ่ายค่าภาษีอากรให้ก่อน
หลังจากนั้นท่านจึงจ่ายค่าภาษีอากรที่เราออกให้เมื่อเราจัดส่งสินค้าให้ท่าน
อัตราที่ต้องจ่ายขึ้นอยู่กับสภานที่ที่สินค้าถูกจัดส่ง ประเภทของสินค้า มูลค่าและน้ำหนักของสินค้านั้น
เมื่อท่านซื้อสินค้าออนไลน์ ท่านควรเช็คว่าสินค้านั้นถูกจัดส่งมากจากที่ใด
ประเทศของท่านเอง
ประเทศอื่น
นอกเขตเศรษฐกิจอื่น
หมายเหตุ: กฏระเบียบนั้นแตกต่างออกไปเมื่อท่านซื้อสินค้าเพื่อการค้า