พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

0
1605

พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
บริการจัดส่งสิ่งของไปต่างประเทศลักษณะเป็นหีบห่อในราคาประหยัด ด้วยมาตรฐานการนำจ่ายแน่นอน พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

เงื่อนไข :
สามารถฝากส่งส่งสิ่งของด้วยน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง) สอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์
จุดให้บริการ:
ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

อัตราชดใช้ค่าเสียหาย :
การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์ เท่ากับจำนวนเงินชดใช้ค่าเสียหายต่อห่อ + จำนวนเงินชดใช้ค่าเสียหายต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ไม่รวมค่าฝากส่ง โดยค่าชดใช้เป็นไปตามที่ ปณท กำหนด