บริการคูเรียร์โพสต์ (Courier Post)

1
5884

บริการคูเรียร์โพสต์ (Courier Post) รายละเอียด : บริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศทั้งในรูปแบบ Document และ Package (Merchandise) ให้เทียบเท่ากับบริการที่ได้มาตรฐานสากล เช่น มีการดำเนินผ่านพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ มีบริการ On Demand Delivery (ODD) ที่ผู้รับสามารถเลือกรูปแบบการนำจ่ายได้ (เวลา /สถานที่) และการนำจ่ายถึงผู้รับในปลายทางต่างประเทศแบบ Door to Door สามารถฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 171 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วย แอปพลิเคชัน Track & Trace และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

เงื่อนไข : 1. บริการจัดส่งเอกสาร Document พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมหรือสิ่งของ Package (Merchandise) พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม 2. ค่าบริการคิดตามน้ำหนักที่ฝากส่งจริง โดยไม่คิดค่าบริการตามปริมาตรของกล่อง (Volumetric) ไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. มาตรฐานการนำจ่ายถึงที่อยู่ผู้รับในต่างประเทศภายใน 2 – 3 วัน (ไม่นับวันที่รับฝากและไม่รวมระยะเวลาดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง) ทั้งนี้ ต้องฝากส่งก่อนเวลา 16.30 น. 4. สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องมาบรรจุและหุ้มห่อต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อตรวจสอบสิ่งของก่อนการฝากส่ง ประเทศปลายทางที่เปิดให้บริการ 25 ประเทศ : สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย รัสเซีย ฮังการี ไอซ์แลนด์ โรมาเนีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ โปรตุเกส โปแลนด์ ฟินแลนด์ เยอรมนี สวีเดน สเปน ออสเตรีย นิวซีแลนด์ และ แคนาดา ประเทศปลายทางเปิดเพิ่ม 15 กันยายน 2561 จำนวน 40 ประเทศ : ARGENTINA, BAHRAIN, BANGLADESH, BRAZIL, BRUNEI, CAMBODIA, CHILE, CHINA, CROATIA, CUBA, EGYPT, HONG KONG, INDIA, INDONESIA, IRAN, ISRAEL, JAPAN, JORDAN, KUWAIT, LAOS, LEBANON, MALAYSIA, MEXICO, MONGOLIA, MOROCCO, MYANMAR, OMAN, PAKISTAN, PHILIPPINES, QATAR, SAUDI ARABIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SRI LANKA, TAIWAN, TURKEY, UAE, UKRAINE, VIETNAM

จุดให้บริการ : ตรวจสอบจุดให้บริการที่นี่ อัตราค่าบริการ : ตรวจสอบอัตราค่าบริการที่นี่ อัตราชดใช้ค่าเสียหาย : วงเงินชดใช้กรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน5,000 บาทสำหรับ Document และ 10,000 บาท สำหรับ Package (Merchandise) ทั้งนี้ สามารถใช้คู่กับบริการพิเศษ ได้แก่ บริการไปรษณีย์รับประกันวงเงินรับประกันสูงสุด 1,000 SDR (SDR = Special Drawing Right ค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงินกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี) download.png Courier Post_ขยายประเทศ 65 ประเทศ .pdf download.png Point of Service_16 Oct 2018.pdf download.png ระงับการให้บริการคูเรียร์โพสต์ (COURIER POST) ปลายทางประเทศอิหร่าน.pdf

แบ่งปัน
บทความถัดไปเช็คพัสดุธรรมดา PC